Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus

Pavadinimas anglų kalba

French Lyceum of Vilnius (Įstaigoje mokoma pagal Prancūzų mokymo programas)

Kodas

111967520

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2002-08-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Įstatai_tarppranclicejus.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Vilnius, Šilo g. 13-1

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 527 69132, +370 527 69132, http://efv.lt/, info@efv.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacija, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos