​​​​​​Laikinoji AIKOS vartotojų
registravimosi
tvarka

   AIKOS – atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, ku​rios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie​ mokymosi galimybes Lietuvoje.

    AIKOS sukuria galimybes ieškoti mokymuisi ar studijoms bei asmeninei profesinei karjerai planuoti reikalingos informacijos apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas ir priėmimo taisykles, mokymo licencijas, „Europass“ pažymėjimų priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką bei kt.

    AIKOS sudaro vartotojams galimybę pateikti klausimą konsultantui ir gauti į jį atsakymą, rengti apklausas.

    AIKOS interneto svetainės centrinėje dalyje skelbiama informacija „Noriu mokytis“, „Noriu studijuoti“, „Noriu tobulintis“ skirta darbui tik su einamųjų metų informacija, kuri yra aktualiausia stojantiesiems į profesines ir aukštąsias mokyklas, taip pat bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, asmenims, ketinantiems persikvalifikuoti arba tobulinti savo kvalifikaciją. Viršutinės svetainės dalies informacija skirta darbui su informacija apie kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas, kuri gali būti pritaikoma ne tik einamaisiais metais. Kairiosios svetainės dalies informacija skirta darbui su visais informaciniais objektais, įskaitant ir jų istorinius duomenis.

    AIKOS skelbiama informacija skirta 3 vartotojų grupėms: suaugusiems, vaikams (iki 14 metų) ir angliškai kalbantiems asmenims. Vartotojai daugiau funkcijų gali gauti užsiregistravę ir prisijungę svetainėje.

    AIKOS interneto svetainė kasdien atnaujinama atvaizduojant duomenis apie švietimo ir mokslo institucijas, studijų ir mokymo programas ir jas baigus įgyjamas kvalifikacijas, licencijas ir leidimus, išsilavinimo pažymėjimų blankus, kvalifikacijos tobulinimo programas ir renginius pagal švietimo ir mokslo registrų duomenis. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenys apie laisvas darbo vietas ir bedarbius AIKOS interneto svetainėje atnaujinami kas mėnesį, Mokinių ir pedagogų duomenų bazių informacija apie švietimo ir mokslo institucijose besimokančiųjų ir pedagogų skaičių – du kartus per metus, Statistikos departamento prie LRV sistemos duomenys – kartą per metus.

    AIKOS taip pat teikia informaciją kuriamai sistemai PLOTEUS II (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), skirtai Europos Sąjungos šalių vartotojams susipažinti su mokymosi galimybėmis Lietuvoje.

 
 
 
 
 
 
 

​