​​​​​​​​Naudingos nuoro​​dos
krisin.png

​Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinės sistemos  tikslas yra kaupti, teikti švietimo ir mokslo srities klasifikatorių duomenis ir apskaitos informaciją apie veikiančias švietimo ir mokslo srities informacines sistemas, registrus, klasifikatorius

​​​​ PLOTEUS logotipas​​ ​ ​

PLOTEUS​​​​ – informacija apie kursus, darbinį mokymą ir kvalifikacijas. ​​

​​​ Lama_BPO logotipas

​LAMA BPO​ tikslas – padėti įstoti į aukštąją mokyklą, pasiekti didžiausio objektyvumo į studijų programas atrenkant geriausiai joms pasiren​​​​​​​gusius stojančiuosius, panaikinti vienintelio galimo pasirinkimo keliamą riziką, palikti laiko pailsėti prieš studijas, supaprastinti priėmimo tvarką, suteikiant galimybę tuo pačiu metu pretenduoti į kelias aukštąsias mokyklas.

​​​ eTwinning logotipas

„eTwinning“ programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengvai užmegzti ilgalaikes ar trumpalaikes partnerystes bet kuria tema.​​

Mukio logotipas

Svetainės tikslas – teikti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias karjeros paslaugas.​​​​

LMNSC logotipas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įkurtas sujungus Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos, Lietuvos jaunųjų gamtininkų, Lietuvos mokinių ir studentų sporto, Lietuvos jaunimo turizmo centrus ir tęsia šų įstaigų veiklas.

Euroguidance logotipas

Euroguidance projekto siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Euroguidance – tai pirmiausia informacinių ir metodinių išteklių centras Lietuvos profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams, tačiau jis skirtas ir besimokantiems, dirbantiemss, mobilumu besidomintiemss, profesinės karjeros plėtojimu suinteresuotiems asmenims ir institucijoms. ​​​​​

LDB JDC logotipas

​​Jaunimo d​​​arbo​ svetainės tikslas – padėti jaunimui integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, re​​​ikalingus konkuruoti darbo rinkoje ir motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą.​​​​​

Europass logotipas

​​„Europass“ – tai penki dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje.

epale_logo.jpg ​EPALE ...