​Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymas

Maloniai kviečiame susipažinti su čia pristatoma medžiaga ne vien mokytojus, profesijos mokytojus ir profesijos patarėjus, kuriems pirmiausia skiriama ši mokymosi medžiaga, bet ir kiekvieną norintį susipažinti su profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo pagrindais.

Viliamės, kad sav​arankiškas mokymasis pagal Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programą ir metodiką paskatins Jus pritaikyti naujai įgytas teorines žinias organizuojant kokybišką profesinį informavimą ir padėti savo vaikams, globotiniams ar mokiniams geriau planuoti savo būsimą profesinę karjerą.

rodykleProfesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programos aprašas 
Parengtos trys metodikos dviems tikslinėms grupėms.

Metodikos
Mokytojams ir profesijos mokytojams
(siauresnis variantas)
Profesijos patarėjams
(platesnis variantas)
I. Profesiniam informavimui Mokykitės internete internetas 
Atsispausdinkite medžiagą internetas
Mokykitės internete internetas 
Atsispausdinkite medžiagą internetas
II. Karjeros planavimo gebėjimų ugdymui Mokykitės internete internetas 
Atsispausdinkite medžiagą internetas
Mokykitės internete internetas 
Atsispausdinkite medžiagą internetas
III. AIKOS ir kitų profesinio informavimo internetinių duomenų bazių panaudojimui Mokykitės internete internetas 
Atsispausdinkite medžiagą internetas
Mokykitės internete internetas 
Atsispausdinkite medžiagą internetas

rodykle Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo sąvokų žodynas 
Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programa ir metodika parengta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai vykdant projektą Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas.