​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Naujienos data

Naujienos tema ir potemė
Pavadinimas
Naujienos turinys
  

​​
  
Santrumpa
  
  
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Kalvarijos gimnazijos Alksninės skyrius“_2019-08-22_87994Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Kalvarijos gimnazijos Alksninės skyrius“ (juridinio asmens kodas 6922).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Kalvarijos suaugusiųjų mokykla“_2019-08-22_87993Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Kalvarijos suaugusiųjų mokykla“ (juridinio asmens kodas 195361090).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla“_2019-08-22_87992Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 190376925).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla“_2019-08-22_87991Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 190175160).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla“_2019-08-22_87990Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 190173152).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Elektrėnų sanatorinė mokykla“_2019-08-22_87989Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Elektrėnų sanatorinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 195000186).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Kalvarijos gimnazijos Suaugusiųjų skyrius“ tipas_2019-08-22_87988Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Kalvarijos gimnazijos Suaugusiųjų skyrius“ tipas pakeistas į „Gimnazija “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių skyrius“ tipas_2019-08-22_87987Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių skyrius“ tipas pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos_2019-08-22_87986Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos Versekos daugiafunkcis skyrius“ tipas pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Beižionių daugi_2019-08-22_87985Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Beižionių daugiafunkcis skyrius“ tipas pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyri_2019-08-22_87984Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius“ tipas pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB Mažasis Klaipėdos licėjus“ tipas_2019-08-22_87983Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „UAB Mažasis Klaipėdos licėjus“ tipas  pakeistas į „Pagrindinė mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla“ tipas_2019-08-22_87982Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla“ tipas  pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „VšĮ Marijampolės sporto klubas Tauras“ tipas_2019-08-22_87981Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „VšĮ Marijampolės sporto klubas Tauras“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla“ tipas_2019-08-22_87980Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla“ tipas  pakeistas į „Ikimokyklinio ugdymo mokykla “.
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Naujas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Kalvarijos gimnazijos Suaugusiųjų skyrius“_2019-08-22_87979Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotas naujas  švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Kalvarijos gimnazijos Suaugusiųjų skyrius“ (juridinio asmens kodas: 7036).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padaliniai
Naujas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių skyrius“_2019-08-22_87978Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotas naujas  švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Kalvarijos gimnazijos Nemunaičių skyrius“ (juridinio asmens kodas: 7035).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padaliniai
Naujas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos Ve_2019-08-22_87977Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotas naujas  švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos Versekos daugiafunkcis skyrius“ (juridinio asmens kodas: 7034).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padaliniai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „VšĮ Marijampolės sporto klubas Tauras“ teisinis statusas_2019-08-22_87974Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „VšĮ Marijampolės sporto klubas Tauras“ (juridinio asmens kodas 151096199) statusas į „Pertvarkomas“  .
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija“ teisinis statusas_2019-08-22_87971Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija“ (juridinio asmens kodas 191415758) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB Mažasis Klaipėdos licėjus“_2019-08-22_87970Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB Mažasis Klaipėdos licėjus“ (juridinio asmens kodas 305160079).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla“_2019-08-22_87969Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla“ (juridinio asmens kodas 305196050).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ Marijampolės sporto klubas Tauras“_2019-08-22_87968Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ Marijampolės sporto klubas Tauras“ (juridinio asmens kodas 151096199).
2019-08-22Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Tarptautinis verslas“_2019-08-22_87967Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Tarptautinis verslas“ (programos valstybinis kodas 6531LX115).​
2019-08-22Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Pjautinės medien_2019-08-22_87966Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Pjautinės medienos gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B32072202).​
2019-08-22Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Pjautinės medien_2019-08-22_87965Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Pjautinės medienos gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P32072202).​
2019-08-22Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Pjautinės medien_2019-08-22_87964Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Pjautinės medienos gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T32072203).​
2019-08-22Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Eišiškių gimnazijos Purvėnų skyrius“_2019-08-21_87963Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Eišiškių gimnazijos Purvėnų skyrius“ (juridinio asmens kodas 47).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „UAB -Goram-“_2019-08-21_87962Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „UAB "Goram"“ (juridinio asmens kodas 302692301).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB -Starlosa-“ tipas_2019-08-21_87961Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „UAB "Starlosa"“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Tauragės r. Skaudvilės gimnazija“ adresas_2019-08-21_87960Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Tauragės r. Skaudvilės gimnazija“ adresas iš „Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, Tauragės r. sav.“ į „Tauragės r. sav. Skaudvilės m. Mokyklos skg. 4“ (juridinio asmens kodas 290469280).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB -Goram-“ teisinis statusas_2019-08-21_87958Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „UAB "Goram"“ (juridinio asmens kodas 302692301) statusas į „Išregistruotas“  .
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla“ teisinis statusas_2019-08-21_87957Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla“ (juridinio asmens kodas 190809141) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Olesia Plotnikova“_2019-08-21_87956Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Olesia Plotnikova“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB -Starlosa-“_2019-08-21_87955Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB "Starlosa"“ (juridinio asmens kodas 304576886).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Mariuš Tumaš“_2019-08-21_87954Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Mariuš Tumaš“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Žydra Mikalauskė“_2019-08-21_87953Naujas
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Žydra Mikalauskė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbi_2019-08-21_87952Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B32072201).​
2019-08-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbi_2019-08-21_87951Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B31072201).​
2019-08-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbi_2019-08-21_87950Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P32072201).​
2019-08-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbi_2019-08-21_87949Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P31072201).​
2019-08-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbi_2019-08-21_87948Naujas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T32072202).​
2019-08-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos Milk_2019-08-18_87947
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos Milkūnų skyrius“ (juridinio asmens kodas 28).
2019-08-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Krepšinio sporto klubas -Prienai-“ pavadinimas_2019-08-18_87946
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Krepšinio sporto klubas "Prienai"“ pakeistas į „VšĮ Krepšinio sporto klubas "Prienai"“ (juridinio asmens kodas 193300288).
2019-08-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB Paslaugų priežiūros centras“ teisinis statusas_2019-08-18_87945
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „UAB Paslaugų priežiūros centras“ (juridinio asmens kodas 304543092) statusas į „Bankrutuojantis“  .
2019-08-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sa_2019-08-16_87942
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyrius“ (juridinio asmens kodas 7033).
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos R_2019-08-16_87941
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos Raubonių daugiafunkcis centras“ (juridinio asmens kodas 6685).
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatori_2019-08-16_87940
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyrius“ tipas pakeistas į „Gimnazija “.
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės_2019-08-16_87939
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyrius“ tipas pakeistas į „Pagrindinė mokykla “.
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos padalinio „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės_2019-08-16_87938
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Raubonių daugiafunkcis centras“ tipas pakeistas į „Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla “.
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padalinių tipai
Naujas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos_2019-08-16_87937
Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotas naujas  švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyrius“ (juridinio asmens kodas: 7033).
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padaliniai
Naujas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mo_2019-08-16_87936
Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotas naujas  švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyrius“ (juridinio asmens kodas: 7032).
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padaliniai
Naujas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mo_2019-08-16_87935
Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotas naujas  švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Raubonių daugiafunkcis centras“ (juridinio asmens kodas: 7031).
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų padaliniai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija“ teisinis s_2019-08-16_87933
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija“ (juridinio asmens kodas 190191894) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-16Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Makiažo atlikimo_2019-08-16_87932
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Makiažo atlikimo neformaliojo profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas N32101201).​
2019-08-16Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Patalpų valymo d_2019-08-16_87931
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas N21101101).​
2019-08-16Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Inga Glinskaitė-Lučunienė“_2019-08-15_87930
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Inga Glinskaitė-Lučunienė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-15Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Justyna Suckel“_2019-08-15_87929
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Justyna Suckel“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-15Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Tatjana Ulbin“_2019-08-15_87928
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Tatjana Ulbin“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-15Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Pasvalio specialioji mokykla“ pavadinimas_2019-08-14_87927
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Pasvalio specialioji mokykla“ pakeistas į „Pasvalio "Riešuto" mokykla“ (juridinio asmens kodas 190985972).
2019-08-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Taikomasis menas_2019-08-14_87925
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Taikomasis menas“ (programos valstybinis kodas 6213PX002).​
2019-08-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „VšĮ -Kiškių miškas-“ tipas_2019-08-11_87924
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „VšĮ "Kiškių miškas"“ tipas  pakeistas į „Ikimokyklinio ugdymo mokykla “.
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB -Tagrėja-“ tipas_2019-08-11_87923
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „UAB "Tagrėja"“ tipas  pakeistas į „Ikimokyklinio ugdymo mokykla “.
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „VšĮ R. Matučio sporto klubas“ tipas_2019-08-11_87922
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „VšĮ R. Matučio sporto klubas“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Krepšinio sporto klubas -Prienai-“ teisinis statusas_2019-08-11_87918
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Krepšinio sporto klubas "Prienai"“ (juridinio asmens kodas 193300288) statusas į „Pertvarkomas“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Kauno sporto mokykla -Gaja-“ teisinis statusas_2019-08-11_87917
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Kauno sporto mokykla "Gaja"“ (juridinio asmens kodas 304184262) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Akcinė bendrovė -ORLEN Lietuva-“ teisinis statusas_2019-08-11_87916
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"“ (juridinio asmens kodas 166451720) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Akcinė bendrovė -ORLEN Lietuva-“ teisinis statusas_2019-08-11_87915
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"“ (juridinio asmens kodas 166451720) statusas į „Bankrutavęs“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Kauno sporto mokykla -Tauras-“ teisinis statusas_2019-08-11_87914
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Kauno sporto mokykla "Tauras"“ (juridinio asmens kodas 190141496) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras“ teisinis statusas_2019-08-11_87910
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras“ (juridinio asmens kodas 190009548) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vaikų socializacijos centras -Širvėna-“ teisinis statusas_2019-08-11_87908
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Vaikų socializacijos centras "Širvėna"“ (juridinio asmens kodas 190984685) statusas į „Išregistruotas“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Joniškio žemės ūkio mokykla“ teisinis statusas_2019-08-11_87907
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Joniškio žemės ūkio mokykla“ (juridinio asmens kodas 190804219) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla“ teisini_2019-08-11_87906
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla“ (juridinio asmens kodas 191425485) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras“ teisinis_2019-08-11_87905
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras“ (juridinio asmens kodas 111963995) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Nerijus Simutis“_2019-08-11_87904
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Nerijus Simutis“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Rasa Simutienė“_2019-08-11_87903
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Rasa Simutienė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ -Kiškių miškas-“_2019-08-11_87902
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ "Kiškių miškas"“ (juridinio asmens kodas 305069156).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Daiva Baubonienė“_2019-08-11_87901
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Daiva  Baubonienė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB -Tagrėja-“_2019-08-11_87900
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB "Tagrėja"“ (juridinio asmens kodas 305154090).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Aretas Gėgžna“_2019-08-11_87899
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Aretas Gėgžna“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ R. Matučio sporto klubas“_2019-08-11_87898
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „VšĮ R. Matučio sporto klubas“ (juridinio asmens kodas 304909796).
2019-08-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB -Goram-“ teisinis statusas_2019-08-09_87897
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „UAB "Goram"“ (juridinio asmens kodas 302692301) statusas į „Bankrutavęs“  .
2019-08-09Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Uždaroji akcinė bendrovė -IZOBARA-“ teisinis statusas_2019-08-09_87896
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Uždaroji akcinė bendrovė "IZOBARA"“ (juridinio asmens kodas 183114189) statusas į „Išregistruotas“  .
2019-08-09Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų_2019-08-03_87895
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyrius“ (juridinio asmens kodas 5632).
2019-08-03Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Raminta Kemzūraitė-Žvykė“_2019-08-02_87894
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Raminta Kemzūraitė-Žvykė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-08-02Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Janina Stukienė“_2019-07-31_87893
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Janina Stukienė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-07-31Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Žilvinas Žygė“_2019-07-31_87892
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Žilvinas  Žygė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-07-31Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Pusšimtis-studentų-nepritraukusių-studijų-programų-bus-panaikintos
Šiemet bus naikinamos 52 studentų nepritraukusios studijų programos. Svarstoma, ar jos uždaromos tik ateinantiems mokslo metais, ar ir ilgesniam laikui.
2019-07-29Aktualijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialas“ pavad_2019-07-28_87891
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialas“ pakeistas į „Kauno trečiojo amžiaus universitetas“ (juridinio asmens kodas 193585353).
2019-07-28Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla“ pavadinimas_2019-07-28_87890
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla“ pakeistas į „Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija“ (juridinio asmens kodas 190057176).
2019-07-28Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija“ adresas_2019-07-27_87889
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija“ adresas iš „Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Miglos g. 1“ į „Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių skg. 5“ (juridinio asmens kodas 191665719).
2019-07-27Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus -Genio- progimnazija“ pavadinimas_2019-07-27_87888
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Vilniaus "Genio" progimnazija“ pakeistas į „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija“ (juridinio asmens kodas 191665719).
2019-07-27Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vytauto Didžiojo universiteto -Rasos- gimnazija“ teisinis stat_2019-07-27_87887
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija“ (juridinio asmens kodas 190138557) statusas į „Pertvarkomas“  .
2019-07-27Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Telšių -Atžalyno- progimnazija“ teisinis statusas_2019-07-26_87884
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Telšių "Atžalyno" progimnazija“ (juridinio asmens kodas 290554930) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-07-26Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ _2019-07-25_87882
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ (juridinio asmens kodas 120404485) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-07-25Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Švietimo ir mokslo ministerija įregistravo (perregistravo) išsilavinimo pažymėjimo blanką „Aukštojo moksl_2019-07-25_87879
Išsilavinimo pažymėjimų blankų registre Švietimo ir mokslo ministerija įregistravo (perregistravo) išsilavinimo pažymėjimo blanką „Aukštojo mokslo diplomas (bendrojo pavyzdžio)“ (privalomosios formos kodas 6013)​.
2019-07-25Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro naujienos:Nauji išsilavinimo pažymėjimų blankai
Švietimo ir mokslo ministerija įregistravo (perregistravo) išsilavinimo pažymėjimo blanką „Aukštojo moksl_2019-07-25_87878
Išsilavinimo pažymėjimų blankų registre Švietimo ir mokslo ministerija įregistravo (perregistravo) išsilavinimo pažymėjimo blanką „Aukštojo mokslo diplomas su pagyrimu (su pagyrimu)“ (privalomosios formos kodas 6002)​.
2019-07-25Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro naujienos:Nauji išsilavinimo pažymėjimų blankai
Švietimo ir mokslo ministerija įregistravo (perregistravo) išsilavinimo pažymėjimo blanką „Aukštojo moksl_2019-07-25_87877
Išsilavinimo pažymėjimų blankų registre Švietimo ir mokslo ministerija įregistravo (perregistravo) išsilavinimo pažymėjimo blanką „Aukštojo mokslo diplomas (bendrojo pavyzdžio)“ (privalomosios formos kodas 6002)​.
2019-07-25Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro naujienos:Nauji išsilavinimo pažymėjimų blankai
Vilniaus-Jeruzalės-darbo-rinkos-mokymo-centras-kviečia-ne-tik-mokytis,-bet-ir-„pasimatuoti“-profesiją
Viena iš Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro stiprybių – nuolatinis bendradarbiavimas ...
2019-07-25Aktualijos
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželis -Eglutė-“_2019-07-24_87876
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželis "Eglutė"“ (juridinio asmens kodas 190831629).
2019-07-24Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų s_2019-07-24_87875
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyrius“ adresas iš „Budraičių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav.“ į „Mokyklos g. 12, Budraičių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav.“ (juridinio asmens kodas 3055).
2019-07-24Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mo_2019-07-24_87873
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 190176839) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-07-24Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželis -Eglutė-“ teisinis st_2019-07-24_87871
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželis "Eglutė"“ (juridinio asmens kodas 190831629) statusas į „Išregistruotas“  .
2019-07-24Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Jovita Ivanauskienė“_2019-07-24_87870
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Jovita Ivanauskienė“ (juridinio asmens kodas ).
2019-07-24Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Abiturientų-pasirinkimas-universitetuose-–-socialiniai-mokslai,-kolegijose-–-vadyba-
Tarp universitetuose norinčių studijuoti abiturientų geidžiamiausi – socialiniai mokslai, kolegijose – verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės programos, rodo Švietimo ministerijos antradienį atsiųsti duomenys.
2019-07-24Aktualijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Vėliučion_2019-07-21_87869
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Vėliučionių pradinio ugdymo skyrius“ adresas iš „Gandrų g. 13, Vėliučionių k., Šatrininkų sen., 13130, Vilniaus r. sav.“ į „Vėliučionių k., Šatrininkų sen., 13130 Vilniaus r. sav.“ (juridinio asmens kodas 4507).
2019-07-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos Tetėnų pradinio ugdymo skyr_2019-07-21_87868
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos Tetėnų pradinio ugdymo  skyrius“ adresas iš „Mokyklos g. 12, Tetėnų k., Pabarės sen., LT-17029, Šalčininkų r. sav.“ į „Tetėnų k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav.“ (juridinio asmens kodas 2848).
2019-07-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla“ teisinis statusas_2019-07-21_87867
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 190175160) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-07-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla“ teisinis statusas_2019-07-21_87866
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla“ (juridinio asmens kodas 190173152) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-07-21Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Tinkuotojo padėj_2019-07-21_87865
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073210).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Plytelių klojėjo_2019-07-21_87864
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073209).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Plytelių klojėjo_2019-07-21_87863
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P22073204).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Plytelių klojėjo_2019-07-21_87862
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P21073208).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Plytelių klojėjo_2019-07-21_87861
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B22073204).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Plytelių klojėjo_2019-07-21_87860
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B21073208).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Plytelių klojėjo_2019-07-21_87859
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073208).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Mūrininko–betonu_2019-07-21_87858
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Mūrininko–betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073207).​
2019-07-21Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos Kalvių skyri_2019-07-20_87857
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos Kalvių skyrius“ (juridinio asmens kodas 3317).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis“ tipas_2019-07-20_87856
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis“ tipas  pakeistas į „Ikimokyklinio ugdymo mokykla “.
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Trakų pradinė mokykla“ adresas_2019-07-20_87855
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Trakų pradinė mokykla“ adresas iš „Birutės g. 42, Trakai“ į „Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 42“ (juridinio asmens kodas 195003677).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis -Gandriukas-“ teisinis _2019-07-20_87850
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis "Gandriukas"“ (juridinio asmens kodas 190647294) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Mūrininko–betonu_2019-07-20_87849
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Mūrininko–betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P22073203).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Mūrininko–betonu_2019-07-20_87848
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Mūrininko–betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P21073207).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Mūrininko-betonu_2019-07-20_87847
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B22073203).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Mūrininko-betonu_2019-07-20_87846
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B21073207).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Mūrininko padėjė_2019-07-20_87845
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073206).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbė_2019-07-20_87844
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073205).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbė_2019-07-20_87843
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P22073202).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbė_2019-07-20_87842
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P21073206).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbė_2019-07-20_87841
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B22073202).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Medienos apdirbė_2019-07-20_87840
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B21073206).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dažytojo-tinkuot_2019-07-20_87839
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073204).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dažytojo-tinkuot_2019-07-20_87838
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P22073201).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dažytojo-tinkuot_2019-07-20_87837
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P21073205).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos Kazliškio ikim_2019-07-20_87836
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos Kazliškio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius“ (juridinio asmens kodas 7009).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „MB -Anglika-“ tipas_2019-07-20_87835
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „MB "Anglika"“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija“ adresas_2019-07-20_87834
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija“ adresas iš „Liepų g. 19, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.“ į „Vilniaus r. sav. Marijampolio k. Liepų g. 19“ (juridinio asmens kodas 191339495).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis“ pavadinimas_2019-07-20_87833
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis“ pakeistas į „Šiaulių lopšelis-darželis "Bitė"“ (juridinio asmens kodas 190528774).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla“ pavadinimas_2019-07-20_87832
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla“ pakeistas į „Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis“ (juridinio asmens kodas 190016699).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB -Anglika-“_2019-07-20_87827
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB "Anglika"“ (juridinio asmens kodas 303388511).
2019-07-20Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dažytojo-tinkuot_2019-07-20_87826
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B22073201).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dažytojo-tinkuot_2019-07-20_87825
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B21073205).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dažytojo padėjėj_2019-07-20_87824
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073203).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Dailidės padėjėj_2019-07-20_87823
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073202).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Betonuotojo padė_2019-07-20_87822
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T22073201).​
2019-07-20Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Panevėžio-profesinio-rengimo-centras--Modernias-technologijas-diegia-ir-būtinas-kompetencijas-ugdo-bendradarbiaudamas-su-pr
Viena iš Panevėžio profesinio rengimo centro krypčių – statybininkų rengimas.
2019-07-19Aktualijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB -Apvalaus kvadrato mokykla-“ tipas_2019-07-18_87821
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „UAB "Apvalaus kvadrato mokykla"“ tipas  pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-07-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Baltijos -Gyvenimo meno- labdaros ir paramos fondas“ tipas_2019-07-18_87820
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir paramos fondas“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-07-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ teisinis statusas_2019-07-18_87817
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ (juridinio asmens kodas 190971467) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-07-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB -Apvalaus kvadrato mokykla-“_2019-07-18_87816
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB "Apvalaus kvadrato mokykla"“ (juridinio asmens kodas 304995247).
2019-07-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Baltijos -Gyvenimo meno- labdaros ir paramos fondas“_2019-07-18_87815
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir paramos fondas“ (juridinio asmens kodas 300656616).
2019-07-18Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Informatika“_2019-07-18_87814
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Informatika“ (programos valstybinis kodas 6211BX019).​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Statistika ir operaci_2019-07-18_87813
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Statistika ir operacijų tyrimas“ (programos valstybinis kodas 6211AX011).​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Laivyno techninė eksp_2019-07-18_87812
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Laivyno techninė eksploatacija“ (programos valstybinis kodas 6211EX067).​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Jūrų transporto inžin_2019-07-18_87811
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Jūrų transporto inžinerija“ (programos valstybinis kodas 6121EX063).​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Vizualieji menai“_2019-07-18_87810
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Vizualieji menai“ (programos valstybinis kodas 6121PX046).​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Lietuvių filologija i_2019-07-18_87809
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Lietuvių filologija ir kalbos redagavimas bei priežiūra“ (programos valstybinis kodas 6121NX065).​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras pakeitė studijų ir mokymo programos pavadinimą „Odos dirbinių _2019-07-18_87808
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre studijų ir mokymo programos (valstybinis kodas P43072302) pavadinimas iš „Odos dirbinių gamintojo mokymo programa" pakeistas į „Odos dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa“.​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Pakeistos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras pakeitė studijų ir mokymo programos pavadinimą „Odos dirbinių _2019-07-18_87807
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre studijų ir mokymo programos (valstybinis kodas P42072302) pavadinimas iš „Odos dirbinių gamintojo mokymo programa" pakeistas į „Odos dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa“.​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Pakeistos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras pakeitė studijų ir mokymo programos pavadinimą „Odos dirbinių _2019-07-18_87806
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre studijų ir mokymo programos (valstybinis kodas T43072304) pavadinimas iš „Odos dirbinių gamintojo mokymo programa" pakeistas į „Odos dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa“.​
2019-07-18Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Pakeistos studijų ir mokymo programos
Populiariausios-spe
Praėjus pusei metų nuo mokslų baigimo, absolventų atlyginimai svyruoja nuo 370 iki pusantro tūkstančio eurų, rodo naujausias tyrimas.
2019-07-18Aktualijos
Išregistruotas švietimo ir mokslo institucijos padalinys „Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Lukiški_2019-07-17_87805
Švietimo ir mokslo institucijų registre išregistruotas institucijos padalinys „Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Lukiškių TIK skyrius“ (juridinio asmens kodas 6978).
2019-07-17Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruoti institucijų padaliniai
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Odos dirbinių ga_2019-07-17_87802
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Odos dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B43072302).​
2019-07-17Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Odos dirbinių ga_2019-07-17_87801
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Odos dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B42072302).​
2019-07-17Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Odos dirbinių ga_2019-07-17_87800
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Odos dirbinių gamintojo mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P43072302).​
2019-07-17Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Odos dirbinių ga_2019-07-17_87799
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Odos dirbinių gamintojo mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P42072302).​
2019-07-17Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Odos dirbinių ga_2019-07-17_87798
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Odos dirbinių gamintojo mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T43072304).​
2019-07-17Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Rinkis-profesiją,-ne-stereotipus-
Deja, net ir XXI amžiuje profesinės karjeros pasirinkimą tebelemia ir apriboja gajūs socialiniai lyčių stereotipai.
2019-07-17Aktualijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „Ričardas Čepononis“_2019-07-14_87795
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „Ričardas Čepononis“ (juridinio asmens kodas ).
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Audėjo modulinė _2019-07-14_87794
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Audėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas B32072303).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Audėjo modulinė _2019-07-14_87793
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Audėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas P32072303).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Audėjo modulinė _2019-07-14_87792
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Audėjo modulinė profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas T32072303).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „MB -Katino dienelės LT-“ tipas_2019-07-14_87791
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „MB "Katino dienelės LT"“ tipas  pakeistas į „Ikimokyklinio ugdymo mokykla “.
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB -Išmanios idėjos-“ tipas_2019-07-14_87790
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „UAB "Išmanios idėjos"“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Lazdijų r. Krosnos mokykla“ teisinis statusas_2019-07-14_87782
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Lazdijų r. Krosnos mokykla“ (juridinio asmens kodas 190608868) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Lazdijų r. Krosnos mokykla“ teisinis statusas_2019-07-14_87781
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Lazdijų r. Krosnos mokykla“ (juridinio asmens kodas 190608868) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB -Katino dienelės LT-“_2019-07-14_87780
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB "Katino dienelės LT"“ (juridinio asmens kodas 305207358).
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB -Išmanios idėjos-“_2019-07-14_87779
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „UAB "Išmanios idėjos"“ (juridinio asmens kodas 304173611).
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Tarptautinis verslas“_2019-07-14_87778
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Tarptautinis verslas“ (programos valstybinis kodas 6531LX114).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Finansai“_2019-07-14_87777
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Finansai“ (programos valstybinis kodas 6531LX112).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Gynybos studijos_2019-07-14_87776
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Gynybos studijos“ (programos valstybinis kodas 6211JX105).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Įtraukusis ugdym_2019-07-14_87775
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos“ (programos valstybinis kodas 6211MX046).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Molekulinė biote_2019-07-14_87774
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Molekulinė biotechnologija“ (programos valstybinis kodas 6121FX013).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Aplinkotyra ir a_2019-07-14_87773
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Aplinkotyra ir aplinkosauga“ (programos valstybinis kodas 6121CX018).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Molekulinė biote_2019-07-14_87772
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Molekulinė biotechnologija“ (programos valstybinis kodas 6211FX021).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Vadyba“_2019-07-14_87771
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Vadyba“ (programos valstybinis kodas 6121LX071).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Išregistruota švietimo ir mokslo institucija „Viešoji įstaiga -Gelmės-“_2019-07-14_87770
Švietimo ir mokslo institucijų registre  išregistruota institucija „Viešoji įstaiga "Gelmės"“ (juridinio asmens kodas 303243149).
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Išregistruotos institucijos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „MB -Universitetas mažiemus-“ tipas_2019-07-14_87769
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „MB "Universitetas mažiemus"“ tipas  pakeistas į „Pradinė mokykla “.
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB -Universitetas mažiemus-“_2019-07-14_87767
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB "Universitetas mažiemus"“ (juridinio asmens kodas 304957289).
2019-07-14Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras pakeitė studijų ir mokymo programos pavadinimą „Maisto (mėsos _2019-07-14_87766
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre studijų ir mokymo programos (valstybinis kodas P43072101) pavadinimas iš „Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programa" pakeistas į „Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa“.​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Pakeistos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras pakeitė studijų ir mokymo programos pavadinimą „Maisto (mėsos _2019-07-14_87765
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre studijų ir mokymo programos (valstybinis kodas P42072101) pavadinimas iš „Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programa" pakeistas į „Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa“.​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Pakeistos studijų ir mokymo programos
Švietimo informacinių technologijų centras įregistravo naują studijų ir mokymo programą „Virėjo padėjėjo _2019-07-14_87764
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota nauja studijų ir mokymo programa „Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa“ (programos valstybinis kodas N21101301).​
2019-07-14Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Įregistruotos naujos studijų ir mokymo programos
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „MB -Trekas-“ tipas_2019-07-11_87763
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos „MB "Trekas"“ tipas  pakeistas į „Kitas švietimo teikėjas “.
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų tipai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija“ adresas_2019-07-11_87762
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas institucijos „Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija“ adresas iš „Žaslių g. 21, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.“ į „Kaišiadorių r. sav. Žiežmarių m. Žaslių g. 21“ (juridinio asmens kodas 190596476).
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų adresai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „UAB Europos kalbų mokykla“ pavadinimas_2019-07-11_87761
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „UAB Europos kalbų mokykla“ pakeistas į „UAB School of British English“ (juridinio asmens kodas 304065518).
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Telšių r. Rainių mokykla-darželis“ pavadinimas_2019-07-11_87760
Švietimo ir mokslo institucijų registre institucijos pavadinimas  „Telšių r. Rainių mokykla-darželis“ pakeistas į „Telšių r. Rainių lopšelis-darželis“ (juridinio asmens kodas 190588942).
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Nauji institucijų pavadinimai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras“ teisinis _2019-07-11_87756
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras“ (juridinio asmens kodas 190976966) statusas į „Dalyvaujantis reorganizavime“  .
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Pakeistas švietimo ir mokslo institucijos „Aukštadvario žemės ūkio mokykla“ teisinis statusas_2019-07-11_87755
Švietimo ir mokslo institucijų registre pakeistas teisinis švietimo institucijos „Aukštadvario žemės ūkio mokykla“ (juridinio asmens kodas 190803836) statusas į „Reorganizuojamas“  .
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Institucijų teisinio statuso pokyčiai
Naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB -Trekas-“_2019-07-11_87754
Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas naujas švietimo paslaugų teikėjas „MB "Trekas"“ (juridinio asmens kodas 304640342).
2019-07-11Švietimo ir mokslo institucijų registro naujienos:Naujos institucijos
Švietimo informacinių technologijų centras išregistravo studijų ir mokymo programą „Finansų ir investicij_2019-07-11_87753
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre  išregistruota studijų ir mokymo programa „Finansų ir investicijų ekonomika“ (programos valstybinis kodas 6211JX083).​
2019-07-11Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naujienos:Išregistruotos studijų ir mokymo programos
1 - 200Pirmyn
​​