Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras

Identifikatorius

88612140006

Pavadinimas anglų kalba

Bategala School Multi-education Centre of the Jonava Region

Kodas

190306453

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2020-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Jonavos_r_Batėgalos_mokykla_da.pdf

Grupė

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Jonavos r. sav., Kulvos sen., Batėgalos k., Rodžių g. 12

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 349 30043, http://www.bategalosudc.lt, bategalos.udc@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Jonavos rajono savivaldybės taryba, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuri:1. tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 2. sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos