Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Švietimo informacinių technologijų centras

Identifikatorius

88603090345

Pavadinimas anglų kalba

Center of Information Technology of Education

Kodas

190996082

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2019-09-03, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Švietimo_informacinių_technolo.doc

Grupė

Švietimo pagalbos įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Švietimo pagalbos tarnyba

Adresas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Suvalkų g. 1

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2356150, +370 5 2356155, http://www.itc.smm.lt/, info@itc.smm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Švietimo pagalbos įstaiga, kuri įvertina asmens mokymosi sunkumus, brandumą mokyklai, teikia psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą vaikui, teikia informacinę pagalbą tėvams, teikia metodinę kvalifikacinę pagalbą pedagogams

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos