Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Antanavas Basic School

Kodas

190373587

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2021-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Antanavo pagr..docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Kazlų Rūdos sav., Antanavo sen., Antanavo k., Mokyklos g. 14

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 66060, +370 343 66060, https://antanavas.kazluruda.lm.lt/, antanavo.pagrindine@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos