Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kretingos meno mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Kretinga Art School

Kodas

190286919

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-10-19, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kretingos_meno_mokykla.doc

Grupė

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Kretinga, Mėguvos g. 7

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, Neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla, Neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 445 79255, +370 445 79255, http://www.kmm.kretinga.lm.lt/, kmm@kmm.kretinga.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Kretingos rajono savivaldybės taryba, -
Kretingos rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuri:1. tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 2. sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos