Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno "Ąžuolo" katalikiška vidurinė mokykla

Pavadinimas anglų kalba

"Azuolas" Catholic Secondary School in Kaunas City

Kodas

190140056

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2014-07-28, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kauno_Ąžuolo_katalikiška_vidur.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 103

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 377583, http://www.azuolas.kaunas.lm.lt/, azuolovm@azuolas.kaunas.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno miesto savivaldybės taryba, Steigėjas (ŠMIR)
Kauno arkivyskupijos kurija, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Mokestis už mokslą, Religinės bendruomenės lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Nėra duomenų

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos