Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Švenčionių progimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Švenčionys progymnasium

Kodas

190505971

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2020-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

T-45 04 12 Švenčionių progimnazijos nuostatai.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija

Adresas

Švenčionys, Lentupio g. 32

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta 7 (6)-20 metų judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokininiams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 387 51732, +370 387 51592, http://www.vidurine.svencionys.lm.lt/, info@svprogimnazija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos