Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Ignalina Česlovas Kudaba's progymnasium

Kodas

190238671

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2021-09-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

CK 20200716 T-183.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Ignalina, Mokyklos g. 2

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, Progimnazijos tipo suaugusių mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 386 53744, http://www.kudabosprogimnazija.lt, kudabosm@ignalina.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Ignalinos rajono savivaldybė, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos