Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius School of Technology, Bussiness and Agriculture

Kodas

191142619

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Dalyvaujantis reorganizavime, 2020-06-17, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus VTŽŪM Įstatai 2018-12-06.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 2

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2352223, +370 5 2352823, http://www.vtvzum.lt/, info@vtvzum.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos