Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
201021301

Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa

201071001

Pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programa

201021502

Pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programa

201021501

Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa

201101401

Pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programa

201001101

Pagrindinio ugdymo programa

205001101

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa