Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas, LTKS IV

IV4

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Medkirtys, LTKS III

III3

Miško darbuotojas, LTKS IV

IV4

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, LTKS IV

IV4

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

VI6

Žemės ūkio profesinis bakalauras

VI6