Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikologija (anglų k. - Musicology)

Studijų krypties grupė

Nėra duomenų

Švietimo sritis

Nėra duomenų

Švietimo posritis

Nėra duomenų

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

Nėra duomenų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Muzikos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Nėra duomenų

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis išsilavinimas

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

Nėra duomenų

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

62101M114

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

51221

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji muzikologai studijuoja mokslo darbą, muzikos teorijos epistemologiją, muzikos teorines sistemas, muzikos kritikos teoriją, specialiąją muzikologiją, muzikos psichologiją, šiuolaikines muzikologijos teorijas ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Muzikologijos studijų programa skiriama asmenims, turintiems muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti muzikologais.