Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras

Identifikatorius

88888880867273

Pavadinimas anglų kalba

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pradinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Londono g. 23, Kratiškių k., Širvėnos sen., LT-41285, Biržų r. sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 450 53248, http://kratiskiumokykla.lt, kratiskiumok@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos