Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jonavos "Lietavos" pagrindinės mokyklos Panoterių Petro Vaičiūno skyrius

Identifikatorius

88888880845578

Pavadinimas anglų kalba

Panoteriai Petras Vaiciunas Department from Jonavos "Lietava" Basic School

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Jonavos LIETAVOS pagr. m-klos 20190704 1TS-147 nuostatai.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pradinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

P. Vaičiūno g. 32, Panoterių mstl., Šilų sen., 55458, Jonavos r. sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 349 47330, panoteriai.lietava@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Jonavos rajono savivaldybė, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos