Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pradinio ugdymo skyrius

Identifikatorius

88701770076001

Pavadinimas anglų kalba

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pradinio ugdymo skyrius

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pradinė mokykla

Adresas

Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2536290, kostkos.mokykla@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos