Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tauragės r. muzikos mokyklos filialas Skaudvilėje

Identifikatorius

88655160037001

Pavadinimas anglų kalba

Branch of Taurage music school in Skaudvile

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, Tauragės r. sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla

Kitos paskirtys

Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 446 61358, www.muzika.tvk.lt, muzika@tvk.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuri:1. tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 2. sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos