Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Zarasų profesinė mokykla

Identifikatorius

88603090078

Pavadinimas anglų kalba

Zarasai Vocational School

Kodas

190808954

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2018-12-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Zarasu įstatai.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Dimitriškių k., Šaltinių g. 46, LT-32100

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 385 30502, +370 385 30502, www.zarasupm.lt, info@zarasupm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 385 52705, lilija.zajanckauskiene@zarasupm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos