Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Identifikatorius

88603090044

Pavadinimas anglų kalba

Karalius Mindaugas Vocational Training Centre

Kodas

111961453

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

KMPMC įstatai 2022-09-01.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla lopšelis-darželis, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla lopšelis-darželis, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 221723, +370 37 205990, http://www.kaupa.lt, rastine@kaupa.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

UAB ,,ORTOPEDIJOS KLINIKA", Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Vyriausybė, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287+370 37 221723
rastine@kaupa.lt
http://www.kaupa.lt

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius

Technikumo g. 2, Aukštadvario mstl., 21253 Trakų r. sav.+370 528 59030
rastine@kaupa.lt
http://www.kaupa.lt/

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro grožio paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras

Griunvaldo g. 22, Kaunas+370 626 90763
paslaugos@kaupa.lt

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Pajūrio skyrius

Gedimino g. 5, 00136 Palanga+370 460 49124
rastine@kaupa.lt
http://www.kaupa.lt