Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

VšĮ "Linksmieji čiauškučiai"

Pavadinimas anglų kalba

Public institution "Linksmieji ciauskuciai"

Kodas

302688776

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-11-21, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Linksmieji čiauškučiai.įstatai.pdf

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Kaunas, Baltų pr. 119-28

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 686 49450, www.linksmiejiciauskuciai.lt, redasteikas66@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Reda Steikūnienė, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Parama

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos