Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Kauno Jono Pauliaus II Gymnacium

Kodas

302868589

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2012-09-21, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kauno_Jono_Pauliaus_II_gimnazi.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija

Adresas

Kaunas, Baltų pr. 103

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Gimnazijos tipo savitos pedagoginės sistemos gimnazija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 377583, http://www.jp2gimnazija.kaunas.lm.lt/, rastine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno arkivyskupijos kurija, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Religinės bendruomenės lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos