Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Progimnazija „Magis“

Pavadinimas anglų kalba

Progymnazium "Magis"

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Progimnazija_Magis.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija

Adresas

Žirmūnų g. 139A, LT-01112 Vilnius

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 527 37261, http://www.magis.lt, info@magis.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos