Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Marijampoles "Saule" Primary School

Kodas

300595234

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Marijampolės_Saulės_pradinė_mo.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pradinė mokykla

Adresas

Marijampolės sav. Marijampolės m. Kokolos g. 4

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 72446, http://www.saulespradine.lt, saulespradine@marsatas.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Marijampolės savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Marijampolės savivaldybė, -
Marijampolės savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos