Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Maisiagala Juzef Obrembski Gymnasium of the Vilnius Region

Kodas

191315590

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2010-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazijos 2022-09 nuostatai.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Vilniaus r. sav., Maišiagala, Mokyklos g. 22, LT-14242

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2494368, +370 5 2494368, http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt, rastine@obrembskio.vilniausr.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Vilniaus rajono savivaldybė, -
Vilniaus rajono savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos