Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Juodsiliai st. Ursule Leduchovska Gymnasium of the Vilnius Region

Kodas

191315067

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2005-12-15, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

TS+del+nuostatu.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Mokyklos g. 20

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2698127, +370 5 2698127, http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/, ursules.gim@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Vilniaus rajono savivaldybės taryba, -
Vilniaus rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos