Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis

Pavadinimas anglų kalba

Maisiagala Nursery-Kindergarten of the Vilnius Region

Kodas

191324454

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-03-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus_r_Maišiagalos_vaikų_l.doc

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Vilniaus r. sav. Maišiagalos mstl. Kiemelių g. 7A

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2494330, http://www.maisiagalosdarzelis.lt, maisiagalos.ld@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Vilniaus rajono savivaldybė, -
Vilniaus rajono savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos