Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Kretinga Tiškevičiūtės Mary school

Kodas

191553620

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-06-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kretingos_Marijos_Tiškevičiūtė.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Kretinga, Savanorių g. 58

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla intelekto sutrikimą turintiems vaikams, Pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 445 78987, http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/, sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Kretingos rajono savivaldybės taryba, -
Kretingos rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos