Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno lopšelis-darželis "Aušrinė"

Pavadinimas anglų kalba

Kaunas Kindergarten "Ausrine"

Kodas

191640865

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-04-09, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Ausrine178550 priedas.pdf

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Kaunas, Baltų pr. 49

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 377528, http://www.ausrine.lt/, info@ausrine.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno miesto savivaldybės taryba, -
Kauno miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos