Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos Gedminų progimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Gedminu Progymnasium

Kodas

190444130

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

190444130_gedminu_progimnazija.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija, Pradinė mokykla

Adresas

Klaipėda, Gedminų g. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, Progimnazijos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 345910, +370 46 345910, http://www.gedminai.lt, mokykla@gedminai.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, -
Klaipėdos miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos