Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Švenčionių rajono Pabradės "Ryto" gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Svencionys District "Ryto" Gymnasium in Pabrade

Kodas

190506920

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Dalyvaujantis reorganizavime, 2020-05-18, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

T-49 04 12 Pabradės Ryto gimnazijos nuostatai.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pagrindinė mokykla

Adresas

Švenčionių r. sav., Pabradė, Upės g. 19

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Gimnazijos tipo specialioji mokykla, judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokininiams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 387 54478, +370 387 53150, http://www.rytas.pabrade.lm.lt/, rastine@rytogimnazija.eu

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Švenčionių rajono savivaldybės taryba, -
Švenčionių rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos