Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

Pavadinimas anglų kalba

Kijėliai Special Training Centre of the Molėtai Region

Kodas

195401122

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1998-10-09, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Molėtų_r_Kijėlių_specialusis_u.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kijėlių k., Pušynėlio g. 2, LT-33153

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 383 53417, +370 383 53417, https://kijeliuspuc.lt, kijeliuuc@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Steigėjas (ŠMIR)
Molėtų rajono savivaldybės taryba, -
Moletų rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos