Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

Pavadinimas anglų kalba

Joniskis shool-multifunctional center of Moletai discrict municipality

Kodas

191228541

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2020-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Molėtų_r_Joniškio_mokykla_daug.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Molėtų r. sav., Joniškis, Arino g. 14

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 383 59110, http://www.joniskis.moletai.lm.lt, joniskiomdc@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos