Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Molėtų r. Alantos gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Alanta Gymnasia of the Molėtai Region

Kodas

191227973

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Dalyvaujantis reorganizavime, 2022-04-12, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

2022_Alantos_gimnazijos_nuostatai.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Molėtų r. sav., Alanta, Antano Kraujelio g. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 383 58110, https://alantosgimnazija.lt, info@alantosgimnazija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Molėtų rajono savivaldybės taryba, Steigėjas (ŠMIR)
Molėtų rajono savivaldybės taryba, -
Moletų rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos