Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus Salininkų gimnazija

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Salininkai Gymnazium

Kodas

191317118

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-03-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Salininkų gimnazijos nuostatai.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Vilnius, Vaikų g. 16

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 523 58167, http://www.salininku.vilnius.lm.lt, rastine@salininku.vilnius.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus miesto savivaldybė, Juridinis asmuo
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, -
Vilniaus miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos