Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus lopšelis-darželis "Daigelis"

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Nursery-Kindergarten "Daigelis"

Kodas

191727213

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-01-05, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

nuostatai_daigelis.pdf

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dariaus ir Girėno g. 14

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 524 72141, +370 524 72141, http://www.daigelis.vilnius.lm.lt/, rastine@daigelis.vilnius.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, -
Vilniaus miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos