Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Palangos lopšelis-darželis "Sigutė"

Pavadinimas anglų kalba

Palanga Kindergarten "Sigutė"

Kodas

190273996

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-09-21, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatai.docx

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Palanga, Mokyklos g. 19

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 460 45577, http://www.palangasigute.lt, info@palangasigute.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Palangos miesto savivaldybė, Steigėjas (ŠMIR)
Palangos miesto savivaldybė, -
Palangos miesto savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos