Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Jonava „Neris” Basic School

Kodas

195093984

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2018-09-03, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

NERIES nuostatai 2021.10.07 Nr. 1TS-164.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Jonava, Kauno g. 59

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokininiams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 349 61800, +370 349 61800, http://www.neris.jonava.lm.lt, info@joneris.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Jonavos rajono savivaldybės taryba, Steigėjas (ŠMIR)
Jonavos rajono savivaldybės taryba, -
Jonavos rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos