Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno r. Jonučių darželis

Pavadinimas anglų kalba

Jonuciai kindergarten, Kaunas region

Kodas

191075362

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Jonu nuost 2020.docx

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Kauno r. sav., Garliava, Liepų g. 17A

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 393651, jonuciudarzelis@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno rajono savivaldybės taryba, -
Kauno rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos