Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

Pavadinimas anglų kalba

Panevezys Kastytis Ramanauskas Nursery-kindergarten

Kodas

190377799

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2009-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio nuostatai 2019.pdf

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Panevėžys, Vilties g. 18A

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 45 465947, +370 45 465947, http://www.kun.ramanauskodarzelis.lt/, kun.ramanauskold@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Panevėžio miesto savivaldybė, Steigėjas (ŠMIR)
Panevėžio miesto savivaldybė, -
Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos