Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lietuvos įtraukties švietime centras

Pavadinimas anglų kalba

Lithuanian Center for Inclusion in Education

Kodas

190990777

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-10, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

LISC nuostatai.pdf

Grupė

Švietimo pagalbos įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Švietimo pagalbos tarnyba

Adresas

Vilnius, Džiaugsmo g. 44

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 676 96044, http://lisc.lt/, info@lisc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Juridinis asmuo
Lietuvos Respublika, -
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Švietimo pagalbos įstaiga, kuri įvertina asmens mokymosi sunkumus, brandumą mokyklai, teikia psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą vaikui, teikia informacinę pagalbą tėvams, teikia metodinę kvalifikacinę pagalbą pedagogams

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos