Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Public Utilities School

Kodas

190971086

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-07-17, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus VKPM 2018 istatai.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Vilnius, Pakalnės g. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2497446, +370 5 2497446, www.vkpm.lt, rastine@vkpm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2497446, rastine@vkpm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Vilnius, Pakalnės g. 3+370 5 2497446
rastine@vkpm.lt
www.vkpm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vėliučionių vaikų socializacijos centro skyrius

Liepų al. 44, Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.+370 5 2497446
rastine@vkpm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vilniaus pataisos namų skyrius

Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius+370 5 2497446
rastine@vkpm.lt
http://www.vkpm.lt