Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas ir teisės pagrindai (anglų k. - Social Work and Legal Fundamentals)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX058

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja etiką, filosofiją, politologiją, teisės, ekonomikos pagrindus, logiką, socialinio darbo teoriją ir praktiką, metodiką, deontologiją, socialinę politiką, konsultavimą socialiniame darbe, bendruomenės socialinę veiklą, penitencinę, socialinio aprūpinimo teisę, neįgaliųjų integraciją į visuomenę, laisvalaikio vadybą socialinėje sistemoje, globos ir slaugos pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: savanorystės; klinikinio socialinio darbo; socialinio darbo globos įstaigose, socialinio darbo bendruomenėje praktika. Praktinių studijų trukmė - 640 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo su įvairaus amžiaus žmonėmis, socialinės pagalbos teikimo ir kt. gebėjimai.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais.