I. Norėdami papildyti mokymosi galimybių duomenis, teikiamus PLOTEUS portalui, atsisiųskite savo institucijos vykdomų mokymo programų sąrašą:

1. Atsidarę nuorodą  „Mokymosi galimybių duomenys PLOTEUS sistemai“, iškrentančiuose sąrašuose pasirinkite:

  • savo įstaigos tipą,

  • savivaldybę, kurioje įstaiga veikia,

  • savo įstaigos pavadinimą

2. Paspauskite mygtuką „Rodyti ataskaitą

3. Ekrane pasirodžius jūsų įstaigos vykdomų programų sąrašui su tuščiais laukais, paruoštais reikiamai informacijai įvesti, paspauskite mėlyno diskelio piktogramą ir pasirinkite Excel (.xlsx) formatą.

4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje jums patogioje vietoje.

II. Įveskite reikalingą informaciją: 

1. Įveskite duomenis į tuščius atsisiųsto sąrašo laukus anglų kalba, pasinaudodami Excelio, LibreOffice Calc arba kiuria nors kita programa, gebančia apdoroti ir teisingai išsaugoti xlsx formato failus:

 • Start Date – mokymosi pradžos datą

 • Qualification Awarded Description  –  suteikamą kvalifikaciją, aprašytą vienu iš šių būdų::

          a) pagal kategorijas:

 • žinios, 

 • gebėjimai, 

 • kompetencijos

            b) aprašydami mokymosi rezultatą, kuris bus pasiektas, nurodant, kas bus sužinota, suprasta ir gebama atlikti​, pabaigus kursą ar programą

 • Admission Procedure – stojamųjų dokumentų padavimo procedūrą (nuoroda į LAMS BPO svetainę)

 • Costs – kurso ar programos ir kitus mokesčius, nurodant valiutos ISO kodą 

 • Grants – galimus grantus, stipendijas ir kitas finansinės paramos už dalyvaimą mokymo kurse ar programoje galimybes, įtraukiant nuorodas į paramą teikiančių proganizacijų interneto svetaines

 • Special Arrangements – informaciją apie kursų ar programos vykdymo vietos pritaikymą asmenims su specialiaisi poreikiais (pvz., pasiekiama su neįgalųjų vežimėliais, ir pan.)

  2. Išsaugokite failą savo kompiuteryje, nurodydami savo įstaigos juridinio asmens kodą.

  III. Atsiųskite failą el. paštuPasto_adresas3.png.