Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinių mokslų bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Social Sciences

Valstybinis kodas

KVALLAIP00805

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų