Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Pavadinimas anglų kalba

Social worker

Valstybinis kodas

Q188601

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: kliento (asmenų, grupių, šeimų, bendruomenių) socialinių paslaugų poreikių vertinimas, planavimas, tenkinimas, socialinės kaitos ir solidarumo skatinimas, gyvenimo kokybės gerinimas ir kliento įgalinimas, socialinių paslaugų administravimas.
Tipinės darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, kliento situacijos įvertinimo metodinės priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: darbas uždaroje patalpoje ir lankant klientus jų gyvenamojoje aplinkoje. Dirbdami su socialinių poreikių turinčiais asmenimis, socialiniai darbuotojai dažnai patiria profesinę riziką, sukeliamą psichosocialinių ir fizinių veiksnių. Daugelis veiklų pasižymi darbo organizavimu visą parą. Dalis veiklų pasižymi komandiniu darbu.
Papildoma informacija: socialinis darbuotojas – reglamentuojama profesija, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2005/36/EB įtvirtintą reglamentuojamos profesijos sąvoką. Vykdant šios profesijos veiklas reikia turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Socialinio darbuotojo profesinis laukas yra jautrus visuomenėje vykstantiems socialiniams ekonominiams pokyčiams: naujų socialinių problemų atsiradimas, šalių integracijos procesai, globalizacija daro įtaką profesinio lauko pasikeitimams. Socialinis darbuotojas praktinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo, socialinės atsakomybės, žmogaus teisių užtikrinimo principais, socialinio darbo vertybėmis ir etika. Socialinio darbuotojo elgesys reguliuojamas Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti socialiniais darbuotojais įvairiose socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.