Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521041

Valstybinis kodas

T32104110

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Sandėlio operatorius, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmenys, siekiantys įgyti specializacijos kvalifikacijos vienetą „Autokrautuvo eksploatavimas“ sudarančias kompetencijas turi turėti B kategorijos motorinių kelių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSH01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Sandėlio operatorius, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-27

Programos moduliai

30852

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sandėlio operatoriui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius sandėlio darbus, valdyti ir naudoti sandėlio įrangą, vykdyti krovos darbus ir pakuoti krovinius, valdyti krovos darbų įrangą, eksploatuoti elektrinius vežimėlius, atlikti kitus sandėliavimo darbus.