Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sandėlio operatorius, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Warehouse operator

Valstybinis kodas

H152302

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: prekių, pakuočių žymėjimas, ženklinimas, rišimas, įvilkimas, pakavimas, atrinkimas, rūšiavimas, matavimas, svėrimas naudojant tam skirtą įrenginį.
Tipinės darbo priemonės: įranga, skirta krovos darbams, prekėms žymėti, ženklinti, rišti, įvilkti, pakuoti (nerankinis pakavimas), atrinkti, rūšiuoti, matuoti, sverti.
Tipinės darbo sąlygos: daugiausia dirbama sandėliuose, prekių rūšiavimo, skirstymo vietose. Darbo metu sandėlio operatorius privalo dėvėti darbdavio išduotas asmenines apsaugos priemones.
Papildoma informacija: sandėlio operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos bei kitais veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti visų tipų įmonių sandėliuose, taip pat padaliniuose ar skyriuose, kurie vykdo sandėliavimo, saugojimo funkcijas.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti sandėlio operatoriaus darbo vietą.
2. Taikyti maisto ir ne maisto prekių, žaliavų ir produkcijos laikymo sąlygų, pakavimo ir ženklinimo normas.
3. Imtis tinkamų veiksmų gedimų, avarijų ir nelaimingų atsitikimų atveju.
4. Dirbti sandėlyje, naudojant sandėlių įrangą.
5. Dirbti, naudojant informacines technologijas, automatizuotas ir kompiuterizuotas sandėlio sistemas ir įrenginius.
6. Saugiai pernešti, perkelti, pervežti krovinius.
7. Pakuoti krovinius ir prekes.
8. Parengti transporto priemonę krovos darbams ir prižiūrėti krovos įrenginius.
9. Prijungti, prikabinti, pritvirtinti krovos įrenginį prie talpos ar transporto priemonės.
10. Saugiai krauti, pernešti, perkelti, pervežti, rūšiuoti krovinį, naudojant krovos įrangą.
Specializacijos „Autokrautuvo eksploatavimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.
2. Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius autokrautuvu.
3. Valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.
4. Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais krautuvais.
5. Valdyti elektrinius vežimėlius su specialiaisiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.
6. Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais vežimėliais.